Vanha Keuruu on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas alue Keuruun keskustan ytimessä. Alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, joka kertoo rakennuksiensa kautta keuruulaisten elämästä kolmen vuosisadan ajalta.

Keuruun kirkonkylä ja kaupunki ovat rakentuneet Keuruun vanhan kirkon ympärille. Antti Hakolan rakentama, vuonna 1758 käyttöön otettu Keuruun vanha kirkko on suomalaisen puuarkkitehtuurin helmiä. Keuruun uusi kirkko edustaa uusgotiikkaa. Se valmistui vuonna 1892 arkkitehtina Theodor Granstedt. Uuden kirkon vieressä on Keuruun kotiseutumuseo. Punnosen talo Vanhan kirkon vieressä edustaa keuruulaista virkamieskotia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Keuruulaiseen pappilaperinteeseen voi tutustua Keuruun vanhassa pappilassa. Matkailukeskus Kamanan jykevä kivirakennus on alun perin vuonna 1903 rakennettu kirkkoherran pappilan navetta. Keuruun pappilamiljöö on upeasti säilynyt kokonaisuus.

Jyväskylän radan valmistuttua Keuruun kirkonkylään saatiin rautatie ja rautatieasema vuonna 1897. Aiemmin rata oli tullut vain Haapamäelle asti. Puuleikkauksin koristeltu arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema Keuruun asema on usein mainittu Suomen kauneimmaksi. Asemasta länteen on koristeellisia entisiä rautatien virkamiesten asuintaloja.

Keuruun keskusta on muuttunut Keuruun kehityksen myötä. Kasvun aikana, 1960-luvulla, puutalojen tilalle rakennettiin kerrostaloja. Myös valtatie 23 rakentaminen 1960-luvulla muutti kirkonkylän ilmettä. Merkittävänä Vanhan Keuruun maisemassa säilyi vanhaan maantiehen kuulunut yhä käytössä oleva Lapinsalmen silta.